วอนช่วยพากลับบ้าน! คนไทยในมาเลเซียติดค้างอีกเพียบ

วอนช่วยพากลับบ้าน! คนไทยในมาเลเซียติดค้างอีกเพียบ

วอนช่วยพากลับบ้าน! คนไทยในมาเลเซียติดค้างอีกเพียบ หลังปิดประเทศ

วันที่ 1 เม.ย. คุณซัมซุดดีน ประธานกลุ่มผู้ประกอบการต้มยำกุ้งในมาเลเซีย รายงานสภาพปัญหาว่า ร้านอาหารต้มกุ้งในมาเลเซียส่วนมากต้องปิดร้านชั่วคราวจากการประกาศปิดประเทศของรัฐบาลมาเลเซีย แต่ก็ยังมีส่วนน้อยที่ยังคงเปิดร้านอยู่ โดยเปิดจำหน่ายได้ในระหว่างเวลา 08.00 - 20.00 น. ตามที่รัฐบาลมาเลเซียอนุญาต

ส่วนร้านที่ได้ปิดชั่วคราวนั้น บางส่วนยังมีลูกจ้างอีกจำนวนมากที่ยังคงตกค้างไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ เบื้องต้นสำรวจมีจำนวนประมาณไม่น้อยกว่า 3,000 คน ข่าวเด่นวันนี้ ได้รับผลกระทบจากการปิดร้าน ต้องหยุดงาน ส่งผลให้ไม่มีเงิน และขาดแคลนอาหาร และยังมีผู้ประกอบอาชีพอิสระ เช่น ผู้รับจ้างทั่วไป พ่อค้าหาบเร่แผงลอย ได้รับผลกระทบด้วยเช่นเดียวกัน โดยในเบื้องต้นทางสถานทูตไทยได้มอบเครื่องยังชีพช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แล้วแต่ยังไม่ทั่วถึงและไม่เพียงพอ

การเดินทางกลับประเทศไทยเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะมีหลายขั้นตอนหลายต้องดำเนินการ เช่นต้องขอใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาล, ต้องติดต่อสถานทูตซึ่งอยู่ห่างไกลออกไป การเดินทางไปสถานทูตที่อยู่ห่างไกลต้องขออนุญาตที่สถานีตำรวจก่อน การเดินทางนั้นมีระยะเวลาจำกัด รถโดยสารสาธารณะลำบาก จะเดินทางกลับด้วยรถส่วนตัวหลายคนไม่ได้ ทางการมาเลเซียอนุญาตให้เดินทางเพียงคนเดียว การเดินทางกลับจะมีอุปสรรคอย่างมาก

จึงขอความช่วยเหลือ 2 ประการ คือ 1.สนับสนุนเสยียงอาหารเพื่อยังชีพระยะสั้น และ 2.ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลไทยให้นำรถบัสมารับแล้วเดินทางกลับพร้อมกัน ซึ่งทุกคนพร้อมจะเข้าสู่กระบวนการคัดกรองเชื้อไวรัสหรือกักตัวในประเทศไทย โดยขอเพียงได้กลับภูมิลำเนาในยามนี้

 

 

ที่มา: www.khaosod.co.th

ติดตาม ข่าวเด่นวันนี้ ได้ที่เว็บไซต์ www. chatinoman.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *